Sprinklers TYCO. Pendentes ou Montantes. Disponiveis nas temperaturas: 57, 68, 79, 93, 141 e 182 °C

Ref: SP01